Personal Information

Jesus Gonzalez Miranda

Informació personal
Telèfon 934021163
Despatx 312
email jmgonzalezmub.edu
Àrea Física matèria condensada
Grups de recercaDinàmica No Lineal i Caos