Personal Information

Pedro Jesus Cuadra Solas

Informació personal
Telèfon 934021155
Despatx 316
email jcuadraffn.ub.es
Àrea Física matèria condensada
Grups de recercaMagnetisme i Superconductivitat