Personal Information

Flavio Gerez

Informació personal
Telèfon
Despatx 422
email fgerezffn.ub.es
Àrea Física matèria condensada
Grups de recerca