Personal Information

Carlos Moya Álvarez

Informació personal
Telèfon
Despatx
email cmoyaffn.ub.es
Àrea Física matèria condensada
Grups de recercaNanomaterials Magnètics