‘Advanced grant’ per a un projecte del catedràtic José Remesal que uneix historiadors i físics per estudiar el comerç d’aliments a l’imperi romà

catedràtic d’Història Antiga José Remesal ha estat seleccionat com a destinatari d’un advanced grant, el prestigiós ajut que concedeix el Consell Europeu de Recerca (ERC) a investigadors sèniors, pel projecte EPNet (Production and distribution of food during the Roman Empire: economic and political dynamics), que uneix la física, en concret l’estudi de xarxes complexes, amb la història per investigar les dinàmiques del comerç durant l’imperi romà. El projecte parteix d’una de les bases de dades més importants que existeixen sobre àmfores i la seva epigrafia, resultat de la tasca que ha dut a terme durant vint-i-cinc anys el Centre per a l’Estudi de la Interdependència Provincial a l’Antiguitat Clàssica (CEIPAC) de la UB, i que consta de 36.000 registres amb una mitjana de quinze ítems d’informació per cada registre. Els models teòrics sobre xarxes i les simulacions informàtiques serviran per extreure informació d’aquesta base de dades que permeti formular i validar hipòtesis sobre els mecanismes polítics i econòmics del món romà.

 

Sobre la complementarietat del treball d’historiadors, físics i informàtics, Remesal afirma que «per als físics el projecte és una possibilitat d’aplicar els models a dades reals, mentre que als historiadors els permet abastar i analitzar una base de dades de gran magnitud». A més del CEIPAC, són socis del projecte el grup de recerca de la UB PhysComp (coordinat per Albert Díaz Guilera), que es dedica a l’estudi de xarxes complexes des de la perspectiva de la física estadística; el Barcelona Supercomputing Centre (Xavier Rubio), i la consultora SIRIS Academic, especialitzada en models semàntics i gestió del coneixement (Bernardo Rondelli).

 

Font: http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2013/10/015.html

Public tags: