Docència

ACTIVITAT DOCENT (ANY ACADÈMIC 2013/2014)
TEACHING ACTIVITY (ACADEMIC YEAR 2013/2014)
 
ASSIGNATURES DE GRAU I DOCTORAT
UNDERGRADUATE AND GRADUATE COURSES
 

Graus

 

Física

 • Biofísica
 • Càlcul de Diverses Variables
 • Càlcul d'una Variable
 • Electrodinàmica
 • Fenòmens Col·lectius i Transicions de Fase
 • Física Computacional
 • Física de l’Estat Sòlid
 • Física dels Medis Continus
 • Física Estadística
 • Física Quàntica
 • Fonaments de Laboratori
 • Fonaments de Mecànica
 • Fonaments d'Ones, Fluids i Termodinàmica
 • Història de la Física
 • Laboratori de Física Moderna
 • Mecànica
 • Mètodes Matemàtics per a la Física I
 • Mètodes Matemàtics per a la Física II
 • Micro i Nanotecnologia
 • Relativitat General
 • Termodinàmica
 • Treball de Grau

Biologia

 • Física

Bioquímica

 • Física

Biotecnologia

 • Física

Ciències Biomèdiques

 • Física

Enginyeria Biomèdica

 • Biomecànica
 • Càlcul de Diverses Variables
 • Càlcul d'una Variable
 • Fonaments de Mecànica, Ones, Fluids i Termodinàmica

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

 • Càlcul d’una variable
 • Càlcul de Diverses Variables
 • Física Quàntica
 • Fonaments d'Ones, Fluids i Termodinàmica

Enginyeria de Materials

 • Materials Funcionals

Enginyeria Informàtica

 • Física

Matemàtiques

 • Física

 

 

Màsters

 

Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia

 • Cosmologia Avançada  
 •  Fronteres de la Física Teòrica
 • Relativitat General Avançada
 • Teoria Quàntica de Camps
 • Treball de Fi de Màster

Física Avançada

 • Ampliació d’Electrodinàmica Clàssica
 • Ampliació de Física Estadística
 • Ampliació de Mecànica Teòrica
 • Dinàmica de Transicions de Fase i Sistemes Desordenats
 • Sistemes Fora de l’Equilibri i Sistemes Complexos
 • Tècniques Espectroscòpiques i de Caracterització

Enginyeria Biomèdica

 • Fonaments Físics

Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

 • Ampliació de Física
 • La Física i la Química en Context
 • Pràctiques 2 Física-Química
 • Treball de Fi de Màster (Física i Química)

Nanociència i Nanotecnologia:

 • Fenòmens a la Nanoescala
 • Modelització i Simulació
 • Nanotecnologia
 • Tesi de Màster